Revision

En effektivt genomförd revision ger ägare, kreditgivare och andra intressenter en trygghet. Med hjälp av ett effektivt datastöd samt många års erfarenhet av revisioner i mindre företag kan vi erbjuda en effektiv revision.

Riskminimering

Vi vill hjälpa dig att se helt nya samband i ekonomin och förstå hur värde kan skapas i framtiden och hur risker kan minimeras i verksamheten. Vi vill ge dig  sunda förutsättningar, bra affärer oavsett storleken på ditt företag.

Framgångsrik framtid

Via vår revision får du en professionell genomgång av ditt företags verksamhet. Om du har god kontroll över dina finanser öka dina möjligheter till en framgångsrik framtid för ditt företag. Revisionen ger viktiga underlag till finansiella beslut som företaget kanske måste ta, både på kort och lång sikt.

Proaktiva

Vi på Ekonomihuset brinner för revision, och att hjälpa våra kunder till ett bättre företagande. Våra ambition är att arbeta proaktivt med att ligga steget före och informera dig om viktiga händelser  som har betydelse för ditt företags finansiella intressen.

Medlem i FAR Föreningen för auktoriserade revisorer.

Föreningen för auktoriserade revisorer

Kontakta oss

    Ditt namn (obligatoriskt)

    Din e-post (obligatoriskt)

    Ditt meddelande

    Jag godkänner att Ekonomihuset får behandla mina personuppgifter i syfte att kommunicera med mig i enlighet med Ekonomihusets integritetspolicy
    Läs mer här